Co je to vegetalismus?

Co to je vegetalismus?

Vegetalismus je systém víry praktiků šamanismu a musím podotknout, ač název pochází z Amazonie, že jeho princip byl znám i v jiných částech světa. Přeložit lze jako rostlinoznalství. Tento termín však nesvědčí, jak se na první pohled zdá, o častém užívání rostlin vegetalisty, jak se šamani sami nejčastěji nazývají, ale o původu jejich vědění, které pochází od samotného ducha konkrétní rostliny (vegetales), kterou si šaman vybral, a ten je jeho pravým učitelem. Vegetalista není to samé jako herbalist, což je termín užívaný pro člověka znalého léčivých účinků rostlin obecně, česky bylinkář. Všichni vegetalisté jsou obvykle skvělými bylinkáři, o léčivých rostlinách a jejich účincích obecně mají neobyčejné znalosti, mohou být tudíž nazýváni i bylinkáři. Na stranu druhou nemůžeme každého bylinkáře nazvat vegetalistou.

Mezi jihoamerickými vegetalisty existuje mnoho specializací, a to zejména podle rostliny, kterou užívají jako hlavní. Torero je člověk, který pracuje se silně psychotropní rostlinou t oé (brugmansia suaveolens), tabaquero je osoba užívající hlavně tabák, palero je praktik, který se učí od velkých stromů, catahuero je například osoba užívající rostlinu catahua (hura crepitans) a ayahuasquero je jedinec užívající samozřejmě ayahuasku (yagé). Bývá častým jevem, že vegetalista se stane mistrem několika různých rostlin, od nichž pramení zdroj jeho informací. Mezi vegetalisty jsou i značné rozdíly v praktikách jejich metod. Tak např.: oracionistas používají ve svých praktikách hlavně modlitby a vzývání, perfumeros užívají sofistikovanou formu aromaterapie a espiritualistas zacházejí s duchy a často bývají na rozdíl od jiných expertů ve své praxi ovlivněni směsí evropských a afrických tradic.

Tyto stránky jsou složeny z redakční části, kde budou postupně publikovány články a interview zachycující světovou a naši vegetalistickou scénu, a dále z části obchodní, kde vám budou postupně nabídnuty různé etnobotanické rostliny, které se vyznačují silou svých doctores (duchů).


čerpáno z knihy "Vegetalismo", E. Luna, Dharmagaia 2002 Co je to vegetalismus?