Legislativa

Do České republiky nedovážíme a neprodáváme žádné produkty, které mohou být v rozporu s právními normami České republiky podle zákona §187, §188, §188a/1992 Sb. Žádný z nabízených produktů neobsahuje látky zařazené na seznam omamných a psychotropních látek. Žádný produkt zde nabízený není obsažen v přílohách zákona č. 167/1998 Sb.

Neprodáváme a ani prodávat nebudeme látky:

- Produkty z rostliny Cannabis (konopí) s obsahem THC

- Výrobky z rostlin Erythroxylon (koka)

- Živé kaktusy nebo výrobky z kaktusů rodu Lophopora a Trichocereus a podobné s obsahem meskalinu

- Produkty obsahující alkaloidy obsažené v rostlině Papaver (mák)

- Houbičky (magick mushrooms) s obsahem psilocybinu a psilocinu

Neprodáváme rostliny obsahující OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU I-IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb. ), rostliny obsahující PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu I-IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb. ),

PREKURSORY a POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky I-II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.)

Dodržujeme právní předpisy ČR.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv doplnit či omezit nabízené produkty podle změn v legislativě ČR. Nabízená semena a živé rostliny slouží pouze k pěstitelským a okrasným účelům. Neneseme odpovědnost za nesprávné užití rostlin.

Textové příspěvky v redakční části nepodléhají jazykové korektuře a za obsah nese odpovědnost autor či přispěvovatel jednotlivých článků, nikoliv provozovatel obchodu.

Objednávat zboží smí pouze osoby starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let opusťte prosím stránky. Pokud provozovatel zjistí, že objednávku učinila osoba mladší 18 let, vystavuje se objednatel žalobě za podvod.