Úplné znění souhlasu se zacházením s osobními údaji

Ochrana osobních údajů GDPR:

I. Úvodní ustanovení:

  1. Pro potřeby těchto zásad se rozumí:


Provozovatelem e-shopu www.vegetalismus.cz je Hana Šímová, Smetanova 450, 39403 Horní Cerekev, IČ: 67607012, DIČ: CZ7853254376.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

      2. Provozovatel e-shopu (Hana Šímová) www.vegetalismus.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů.

      3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
  • Zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží.
 
5. Provozovatel je fyzickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů nebo za účely uvedenými níže.
 
II. Účely zpracování Osobních údajů:

 1. Provozovatel (Hana Šímová) zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem a tímto se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu kupujicího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání emailem na info@vegetalismus.cz

2. Po uskutečnění objednávky, bude předána emailová adresa zákazníka společnosti Allegro Group CZ s.r.o., která spravuje web Heuréka.cz, která v průběhu 10 dnů od nákupu zašle účastníkovi dotazník, kde může zákazník ohodnotit kvalitu zboží a poskytnutých služeb. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu - emailová adresa zákazníka. 

3. Dále může být účastník na základě poskytnutých osobních údajů kontaktován provozovatelem buď na uvedenou emailovou adresu nebo na uvedené telefonní číslo za účelem informovat ho o jeho objednávce, datu odeslání nebo pokud např. některá z objednaných položek není skladem apod.

4. Dále může být kupující kontaktován na poskytnutou emailovou adresu newsletterem o nových produktech, službách, či jiných novinkách. Tuto službu kupující odsouhlasí při zasílání objednávky nebo při registraci. Pokud zákazník o zasílání informačních emailů zájem nemá, může jednoduše tuto službu "vykliknout". Službu lze také odhlásit na každém zaslaném newsletteru kliknutím v patičce emailu.

5. Při dokončování objednávky může zákazník souhlasit či nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, v případě souhlasu budou údaje zpracovány výše zmíněným způsobem, pokud zákazník souhlasit nebude, budou ihned po odeslání objednávky veškeré osobní údaje z smazány. 

6. Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům). Daňový doklad bude uchován 10 let od ukonční smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem. 

 

A teď osobní poznámka pro všechny, kterým se nechce prokousávat výše uvedeným textem. Protože náš e-shop je opravdu mini, tak přístup k Vašim osobním údajům mám pouze já (Hana Šímová) a nikomu jinému jsem Vaše osobní údaje nepředala a nikdy nepředám, kromě dopravců, aby Vám mohli balíček dopravit (to je jasný, bez toho by to nešlo :-) ) a emailovou adresu provozovateli Heuréky, abyste se mohli vyjádřit, zda jste byli spokojeni nebo nespokojeni s mými službami a ostatní lidé se mohli podívat, jestli u mě nakoupit nebo raději ne a taky, abych já měla zpětnou vazbu, co dělám dobře a co bych měla vylepšit. Na Vámi poskytnutou emailovou adresu Vám také sem tam pošlu newsletter, kde informuji o novém nebo zajímavém zboží nebo o nějaké slevičce. Nemusíte se bát, moc newsletterů neposílám, protože jsem dost líná. Ale pokud je dostávat nechcete, tak buď při dokončování objednávky tuto možnost vyklikněte, také je třeba tuto možnost vykliknout ve Vaší registraci, pokud ji u mě máte, nebo to můžete provést jediným kliknutím v patičce každého mého budoucího mailu. Pak musím ještě uchovávat 10 let faktury, kdyby si je chtěl finanční úřad zkontrolovat, jestli nešidím stát. Po uplynutí této doby je smáznu z počítače a ty v papírové formě proženu skartovačkou.

Přeji všem hezký den,

Hanka