Vykuřování pryskyřicemi - praktický návod

  • Přichystejte si ohnivzdornou nádobu (kadidelici)
  • Uchopte rychlozápalný uhlík (nutno použít malé kleštičky nebo pinzetu) a zapalte sirkou nebo zapalovačem, počkejte pár sekund, než uhlík přestane jiskřit a kouřit a položte ho na mřížku kadidelnice. Pokud mřížka není součástí kadidelnice, je třeba si předem do kadidelnice cca. do 1/2 nasypat písek nebo např. himalájskou sůl
  • Vyčkejte, až se uhlík zcela rozžhaví (začne měnit barvu do šeda) a nasypte na uhlík vonnou pryskyřici.
  • Uhlík hoří více než půl hodiny a během této doby lze pryskyřici kdykoliv doplnit. Vždy je lepší začít s menším množstvím pryskyřice, než zjistíte jaká vůně a její intenzita je Vám příjemná.
  • Během vykuřování nenechávejte kadidelnici bez dozoru a nepokládejte na a do blízkosti hořlavých předmětů. Uhlík lze během hoření uhasit pouze vhozením do vody!

 

Vykuřování pryskyřicemi - praktický návod